top of page

Coaching samtale

Det kan føles sårbart at søge hjælp i form af familie, par terapi, coaching eller bare selve det, at dele de ting i livet som gør dig tænksom, utilpas, følsom, ked, forvirret eller trist.

Ligeværdighed, respekt og omsorg, er mine nøgleord. Det er vigtigt du/I føler jer trygge og fortrolige med mig, hvad end måtte fortælles.

Samtalen er en pause, hvor der er god tid til at kigge på livet sammen.

 Vi hæver blikket for en stund, får flyttet fokusset til dig, i et roligt og nærværende miljø.

Hvad opleves vanskeligt og til tider kaotisk?

Det er dit helt eget rum, som vil give dig større forståelse og indsigt i netop hvad der påvirker dig i livet.

Det er mit fokus, at vores samtaler bidrager til de ønskede forandringer, som du ønsker i dit liv.

Ved at du bevæger dig i dit ”problem rum” finder du selv løsningen i dit ”løsningsrum”.

Workshops

I mine workshops, arbejdes der videre med emner fra de foredrag som Lihn LIFE coaching tilbyder.

Der vil IKKE være en fast gennemgående struktur i de forskellige workshops, da de bliver bygget op omkring de ønsker og behov, kursisterne efterspørger for netop dette tema.

De forskellige workshops vil således være unikke for hvert hold. Der skabes redskaber som kan arbejdes videre med via vidensdeling fra de forskellige deltagere, som er bygget på egen erfaringer, kompetencer, ressourcer, så fremadrettet bliver kursisterne beriget både fagligt, personligt og privat.

Workshops ligger i tidsrummet kl. 9.00 – 14.00 på lørdag eller søndag.

Der vil blive serveret kaffe, te, vand, frugt og kage (frokost medbringes).

Foredrag

Løbende vil der blive holdt foredrag om autentiske emner som ganske almindelige mennesker vil dele med os i et 2 timers foredrag i en intim forsamling på max. 10 personer, så der er tid til at spørge ind og lytte til deres fortællinger.

Emner, som vi vil berøre kan fx være; ufrivilligt barnløshed, ulykker med mén, stoffer, vold, anbringelse, misbrug, overgreb, trusler, omsorgssvigt, mobning, racisme, mønsterbrydere, spiseforstyrrelse, vægtproblemer, børn med særlige behov, arbejde med sårbare børn og børn i aflastning.

I Lihn LIFE coaching ,er der tilknyttet et team af foredragsholdere, som er ”eksperter” indenfor deres område.

De har alle enten prøvet det på egen krop eller arbejdet med det professionelt.

Der vil blive serveret kaffe, te, vand og frugt.

Skype

Online coaching, et anderledes redskab uden nærkontakt i rummet, men er dog et effektivt redskab ved ferie, sygdom, langdistance eller ved en ”Nu og Her” opstået krisesituation.

Vi skaber det fortrolige, nære, omsorgsfulde og givende fælles lytning i nuet.

Erhvervscoaching

Omlægning af arbejdsopgaver, flytning, lukning, opsigelse, for mange arbejdsopgaver eller uhensigtsmæssige hændelser på jobbet, fx mobning eller grænseoverskindende adfærd. 

Erhvervs aftaler tilbydes.

Terapi & Coaching i Søborg

Coaching samtale & Foredrag
Workshop, skype & erhverv

Gruppe & Familie terapi

Jeg tilbyder gruppe-, par- og familie terapi. 

Emner kan fx være; konflikter, uoverensstemmelser, dilemmaer, sorg, sygdom, uhensigtsmæssigt adfærd, ingen emner er for sære eller underlige, så længe det betyder noget for dem det omhandler/angår.

Gruppe terapi bliver tilbudt til både erhvervslivet og private mennesker.

 

Arbejder altid med hvad der præcis sker i ”Nu’et” i samtalen.

 

Løbende ikke tidsbestemt sessionsforløb, evt. med forskellige eller fast emner

 

Par terapi/familie samtaler sætter jeg første gang 2 timer af. Det er vigtigt med en grundig afklaring, kontraktformidling og fælles mål.

 

Gruppe terapi samtaler foregår således, at jeg sammenfletter helt unikke sessions omkring det som præcis er en udfordring for den gruppe mennesker det omhandler. Ingen gruppeterapi er ens.

Der kan være faste emner fra start eller emner som kommer i ”Nu’et” når der arbejdes i gruppen.

Par terapi samtaler foregår således, at terapien opstartes sammen og kan udvides til evt. individuelle samtaler, hvis der er behov for det. 

Familie samtaler foregår således, at terapien opstartes sammen. 

Herefter vil det være muligt, at fordele samtalen i fx. 2 x 30 min. hvis der er et behov for alene snak for det enkelte familiemedlem.

Familie terapi er ikke et alene problem for en enkelt person, men et fælles for hele familie, alle i familien bliver påvirket på forskellige niveauer.

Walk & Talk

Gående terapi i mit lokalområde.

At sætte den ene fod foran den anden er ikke noget kunst, det kan alle, netop derfor kan det være lettelse at bevæge sig på den langsomme måde. Vi går os sammen ind i det der er svært for dig.

Alle har erfaringer med at gå en tur med en ven eller et familiemedlem. Til tider har en gåtur gjort det så godt, at vi kunne få lettet vores hjerte og sind, for vores bekymringer og det der tynger.

På gåturen mærker vi, at der er fast grund under vores fødder. Tilbage vendende indre negative tanker som går i ring, skaber vi overblik over, vi implementerer den indre ro. 

Det er en fornemmelse af, at vi kigger ind på vores eget liv og tager kontrol over det der kan være svært, fremfor at være fanget i et givet uhensigtsmæssigt mønster.

At gå kan være et stærkt redskab i forhold til at verden til tider kører med 110 km i timen. Vi skal hele tiden præstere i livet fremfor at leve det.

Hos mig sænker vi farten for en stund, så du igen kan mærke din egen tilstand i livet her og nu.

Vi mærker vejret og alle vores sanser under gåtur.

Gruppe & familie / Walk & talk

Angst Terapi

Angst kan være mange ting og der er grader af niveauer.

Angst kan have flere kombinationer og være så hæmmende, at éns hverdag bliver en sand prøvelse.

Angst terapi hos mig omhandler disse to arbejdsområder:

 

Vand angst: (kvinder)

Vi arbejder med selve det at være i vand/få vand ned over sit hoved og krop.

Der tilbydes at komme i et 39g varmt udendørs spa, i private omgivelser, hvor man i første omgang kan sidde på kanten med fødder/ben i vandet og derefter arbejde på at få kroppen ned i vandet.

Der tilbydes et besøg i en svømmehal, hvor vi tager det stille og roligt fra afvaskning i bruser til det at gå ned i selve svømmehallen.

Jeg tilbyder som udlært svømmelærer at lære dig at mærke friheden ved at være både under og over vandet, i både sjov og som motion.

 

Angst små dyr/insekter/edderkopper: (alle både voksen og børn)

Vi arbejder med selve det at snakke, gå tæt på, besøge og få besøg af dyr.

Der tilbydes gåtur i grønne områder, hvor vi finder, snakker om, kigger på (bl.a gennem forstørrelse glas/beholder) og rører ved de dyr vi finder, når du er klar til det. Det er IKKE et krav at røre!

Det kan også bare være at kigge og være tæt på.

Der tilbydes ture til fx Zoo, dyrelegeplads eller en dyrebutik.

Der tilbydes besøg af smådyr under sessionen.

Speed Coaching

TID er en mangelvare!

Speed coaching er en arbejdsform som passer ind i et fyldt belagt dagsskema.

Det kan være daglige uhensigtsmæssigt mønster, du føler dig låst fast i, hvor det gentagende gange sætter dig i problemstillinger.

 • Jeg er rigtig presset

 • Jeg har ikke rigtig tid

 • Der er ikke tid nok til at få det hele gjort

 • Jeg er overbebyrdet på mit arbejde

Du har brug for at bevæge sig fremad. Ved blot en session kan du opnå at se fremad ud af dit problemrum ind i dit løsningsrum.

Vi vil gerne have gjort tingene i går - Vi har brug for at speede processen op - Ingen grund til at vente eller ”Time is Money” – ”24/7 ” er der byd efter mig!

Det er sætninger der ofte kommer op i et mønster hvor TID, altid er en mangelvare! 

 

Speed coaching virker meget fremadrettet.

 • Du har et ønske om at bevæge dig fremad fra hvor du sidder fast

 • Du er ressource fyldt og forstår hvad der er bedst for dig

 • Der vil være aktiv lytning og dybe spørgsmål 

 • Du vil få indsigt i flere modige muligheder og vælge den bedste
   

Resultat

 • Du vil kunne forsætte din rejse med nye ideer

 • Du vil kunne ændre din nuværende vej, ind på en ny spændende vej

Angst
Spiseforstyrrelse

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, hvor kroppen spiller en helt central rolle. Personen er overdrevet optaget af vægt og af vægtregulerende adfærd, mad og motion bruges til at opnå kontrol over og regulering af følelser, selvbillede og identitet.

Der er ingen forklaring på, hvorfor nogle får en spiseforstyrrelse, dog er disse faktorer en øget risiko; genetisk sårbarhed, udviklingspsykologiske belastninger, fysiologiske forhold, sociale og kulturelle forhold.

Over halvdelen af alle med spiseforstyrrelser isolerer sig og opgiver efterhånden sit almindelig liv. Derudover kan der opstå flere andre psykiske lidelser fx OCD, depression, angst, misbrug, personlighedsforstyrrelser og selvskade (cutting)

Hvad der præcis gør en forskel, er om man kommer ud af det eller om der kommer et mønster.

Spiseforstyrrelser kan inddeles i disse grupper:

Anoreksi; lav vægt, tilsigtet vægttab, forvrænget kropsopfattelse, hormonelle forstyrrelser fx udeblivende menstruation, hos mænd manglende sexlyst.

Angst for at blive tyk og miste kontrollen over sin spisning, ledsaget af streng diæt og meget motion. Man har en oplevelse af sig selv som fed og ulækker.

Konsekvenserne er: underernæring, træthed, lavt stofskifte, lav puls og blodtryk, svimmelhed, hukommelse- og koncentrationsbesvær, tør hud og hårtab, ofte lanugobehåring, tyndt hår på hele kroppen, for at holde på varmen.

 

Ved længerevarende anoreksi; underernæring, leverskader, svækket immun system, hjerterytmeforstyrrelse, knogleskørhed, hjerneskader, fremskyndet ældningsproces og i sidste ende dødsfald.

Sygdommen lægger beslag på den syges energi, generelle udvikling, uddannelse, job og relationer til andre.

 

Bulimi; anfald af overspisning (æde flip), hvor man overvældes af trang til hurtig at spise en masse mad. Man mister kontrollen, fordi man ikke kan stoppe eller kontrollere sin spisning, når det først er begyndt.

Baggrunden til overspisningsanfald er ofte, når man har forsøgt at undlade at spise eller at man er på diæt og dermed spiser mindre end kroppen har behov for.

For ikke at undgå at tage på efterfølges disse af udrensninger i form af opkast, indtagelser af slanke produkter/afføringsmidler. Der kan også være tale om faste perioder, hvor man enten spiser meget lidt eller slet ingenting.

Konsekvenserne er:  vitaminmangel, udtørring, hævede spytkirtler, mave/tarm problemer, træthed, humørsvinger, skamfølelse som gør, at de forsøger at skjule problemer/isolerer sig fra andre.

Ved længerevarende bulium; opkastninger kan give syreskader på tænder og i spiserøret, forstyrrelse af kroppens kaliumbalance, hvilket giver risiko for hjerterytmeforstyrrelser og i sidste ende hjertestop.

Sygdommen opstår som regel i 15 – 16 årsalderen og ofte efter et forsøg på at tabe sig. Det opstår især blandt yngre kvinder.

 

Tvangsoverspisning (BED- Bing Eating Disordre); Man har ukontrollable anfald, hvor man indtager enorme mængder af mad på kort tid, ikke systematisk efterfulgt af opkastninger eller anden adfærd. Man har et kaotisk spisemønster, forsøgt at tabe sig ved at springe måltider over eller ved at sulte sig, men bliver overvældet af trangen til at spise, samtidig forbundet med stor skyld/skamfølelse.

Ved længevarende tvangsoverspisning; Man har overvægt, risiko for type 2 sukkersyge, forhøjet kolesterol, belastede led, hormonelle forstyrrelser. Formentlig den hyppigste form for spiseforstyrrelse og i modsætning til de øvrige spiseforstyrrelser rammer den flere mænd end kvinder.

 

ORTOREKSI; betyder, at man er ekstrem optaget af at spise sundt og rigtig.

MEGAREKSI; betyder, at man er optaget af at øge sin muskelmasse, ved hjælp af træning og proteinholdig mad

Begge dele kan blive en besættelse, der får sociale konsekvenser og går ud over fx studier og parforhold.

 

Psykologiske konsekvenser af sult:

Svingende humør, utilstrækkelighedsfølelse, irritabilitet, social isolation, overoptagethed af mad, nedsat koncentration, hypersensitivitet, angst, depression, tvangstanker, øget perfektionisme, træthed, rastløshed og øget trang til motion.

 

Fysiologiske konsekvenser af sult: 

Udeblivende menstruation, nedsat seksuel lyst pga hormonforstyrrelser, tør hud/tørhed ved negle, lanugobehåring/tab af hovedhår, hyppig tissetrang, træthed, føleforstyrrelser, lavt blodtryk/langsom hjerterytme, forstyrret biokemi/tarmfunktion, muskelsvaghed, ændret bevægelsesmønster, knogleskørhed, øget ældningsproces, nedsat immunforsvar/fertilitet, øget sygelighed/dødelighed.

Skam er en dominerende følelse bag spiseforstyrrelser.

Skam over at være den man er

Skam over ikke at være god nok og kunne præstere nok

Skam over at overspise og kaste op

Skam over overhovedet at være til

Skam kan vise sig i selvskade og selvforagt. Bag skamfølelsen ligger et dybt selvhad. Mange forsøger at håndtere skammen ved at kompensere og være normale, velfungerende med høje præsentationskrav, som kan dække over mindreværds- og skamfølelser.

 

Den norske psykiater Finn Skårderud har beskrevet spiseforstyrrelserne som varianter af 3 grundformer:

Nægteren lukker munden. Benægter ofte, at personen ikke spiser ret meget og at man er undervægtig. Har regler for, hvad der er ”tilladte” og ”forbudte” madvarer og bliver ængstelig, når der er mad i maven.

Overspiseren mister kontrollen og fylder sig til bristepunktet og mere endnu. 

Efter overspisningsanfald bliver meget skamfuld og fuld af selvforagt.

Renseren kaster op, tager afføringsmidler, overtræner eller faster for at komme af med mad og kalorier.

Spiseforstyrrelser hos mig omhandler disse områder:

Hjemmebesøg, indkøb og madlavning

 

Der tilbydes en kostsamtale og hjælp i lettere former for spiseforstyrrelse.

Der tilbydes hjælp til kontakt til egen læge, hvis spiseforstyrrelsen har taget magten.

Der tilbydes hjemmebesøg, hvor vi kigger i skabe, skuffer, køleskab/fryser.

Der tilbydes hjælp til indkøb så de tomme skabe, skuffer, køleskab/fryser bliver fyldt op med gode madvarer.

Der tilbydes hjælp i køkkenet, vi laver mad, smager og vælger de retter DU kan lide.

Jeg tilbyder som køkkenleder udlært fra Suhrs Husholdningsskole og som har arbejdet med kost og ernæring i over 30 år og at genfinde glæden ved at spise igen UDEN at føle SKAM. 

Stress

Stresshåndtering – baseret på psykoterapi og rådgivning

Slip af med stress og find tilbage til balancen via dine egne ressourcer.

Genkender du noget af det her?

 • Du er presset det meste af tiden.

 • Du når ikke alle de ting du gerne vil.

 • Du har tabt overblikket og mistet roen.

 • Dit overskud er minimeret og luntet blevet kort.

 • Din krop sender mange signaler og symptomer

 • Du løber ind i tilbagevende infektioner o. lign.

Har du brug for at få hjælp til?

At opdage uhensigtsmæssige strategier og vaner?

At afdække kropslige symptomer og oplevelser, mentale mønstre, indre overbevisninger, kritisk dialog og hjælp til struktur.

At finde en mere bevidst ”egentilstand”.

At blive bevidst om, at du allerede har de ressourcer, der skal til for at forandre din tilstand.
 

 • At lave værdiafklaring, dvs. at finde frem til hvad, der er vigtigst for dig. Værdikonflikter kan give konflikter både i dit indre, som i dit ydre. VIDSTE DU: At lang tids stress får din hjerne til at degenerere – du mister hjerneceller!

 • At dine kognitive evner påvirkes, dvs. hukommelse, overblik, initiativ m.m.

 • At du desværre på sigt kan udvikle en depression og blive udbrændt!

 • At dine organer lider under at være på overarbejde med alt det kortison, der suser rundt i kroppen, når du er stresset!

 • At stress bliver en af de væsentlige kilder til sygdom i 2020 i følge WHO.
   

Du vil få mere balance og flere ressourcer, efter et forløb hos Lihn LIFE coaching, hvis du aktivt arbejder med det vi kommer frem til, er bedst for dig.

At forandre gamle vaner, komme over et chok, et traume eller få bugt med f.eks. stress, kræver forandringsvillighed og mod til at slippe, mærke det der kan gøre ondt. Jeg ved både fagligt og personligt, hvordan det er, hvilket får mig til at “kæmpe” sammen med dig, så du kan få det bedre. Der er altid håb forude, når bare der er vilje…så er der også en vej. Nogle gange skal vi bare have nogle at følges med, for at se lyset.

 

Fakta om stress blandt børn og unge

Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse er belastet af stress

 • Kvinder der er pressede under graviditeten har 80 % større risiko for at føde et dødfødt barn.

 • Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skole er belastet af stress.

 • Antallet af unge der ugentlig eller dagligt er påvirket af symptomer som hovedpine, mavepine, søvnbesvær, nervøsitet, svimmelhed, irritation, og tristhed er stigende.

 • Medicinforbruget, både psykofarmaka og smertestillende er fordoblet fra 1988 til 2006 blandt de 11 – 15-årige

 • 55% af piger i 9.klasse er såkaldte medium stressede og 10 % oplever et højt stresseniveau

 • Unge kvinder mellem 16 – 24 år er generelt mere stressede end unge mænd
   

(Folkesundhedsrapporten Danmark 2007)

Børn, unge og familier

Mistrivsel ved børn & unge - en familieudfordring

Den bedste måde at hjælpe et barn eller en ung, er at vi har et tæt samarbejde med familien!

Derfor bliver flere børn og unge stresset
 

Vi bliver mere og mere stressede, og stressen rammer især de unge piger. 

 

1.     for lidt tid til sociale aktiviteter

2.    konflikter i hjemmet

3.    konkurrence mellem medstuderende

4.    manglende støtte fra lærere

5.    forventningspres fra én selv

6.    forventningspres fra skolen

 

Smerte i sind og sjæl

De unges psykiske udfordringer skyldes ikke alene, at de skal uddanne sig på rekordtid og helst med topresultater. Der er mange, der også føler sig presset fra andre sider – typisk i forhold til sundhed, skønhed og sociale relationer.
 

Dette at skulle leve op til mange idealer vores konkurrencesamfund sender ud, det sætter sig konstant på psyken. De unge er blevet hårdere i tonen og aldrig har der været så meget mobning som nu, da det nu også er på de sociale medier og online.
 

Nogle af de konsekvenser der følger med ved at være på ”toppen”:
 

 • Lavt selvværd

 • Angst

 • Depression

 • Spiseforstyrrelser

 • OCD m.m.
   

Det skal tages alvorligt ellers sætter det sig som traumer, som forfølger dem op i voksenlivet. Det kan i den grad hæmme dem til at få en god sund udvikling, som et hvert menneske fortjener.

Symptomer på stress og ubalance 

Følelsesmæssige advarselstegn

 

Tristhed og let til gråd
Bekymring
Indre uro
Angst
Usikker på sig selv,
Lavt selvværd
Irritabel og mere vred
Arrogant og påståelig
Psykisk træt
Hukommelsesbesvær

Adfærdsmæssige advarselstegn

Indesluttet, holder sig for sig selv
Øget brug af stimulanser:
Kaffe, cigaretter,
alkohol, stoffer
Nedsat præstationsevne
Flere sygedage
Manglende overblik
Konflikter i hjemmet
Problemer på jobbet

Fysiske advarselstegn

Hovedpine, migræne, smerter,
svimmelhed, spændinger i nakken
Nervøse tics
Rysten på hænderne
Hjertebanken
Fysisk træthed
Øget forbrug af håndkøbsmedicin
Søvnløshed, vågner tidlig
Mavesmerter, diarré eller forstoppelse
Seksuelle problemer
Udslæt
Grådlabil

Stress
Trauma

Trauma - Chok

Det er aldrig for sent at få mindsket trauma reaktioner

Traumatiske oplevelser kan invalidere, hvis vi ikke får det bearbejdet og forløst med traumeterapi.

Det sætter sig i både krop og sind.

Trauma – Chok kan ses både som en ”film” eller ”billeder” der kører non-stop ofte på meget uhensigtsmæssige tidspunkter.

 

Traumer gør vi overlever mere end vi lever

Når traumet opstår, påvirkes forhold som:

 • Integritet og indre sammenhæng – vi har svært ved at finde ud af hvem vi er.

 • Tillid, vi kan have svært ved at have/vise tillid.

 • Grænser, vi kan blive ekstra sårbare og have svært ved at mærke.

 • Orientering i tid og rum, dvs. vi kan miste orienteringen.

 • Kontrol, vi skaber særlige systemer for at overleve og have styr på.

 • Kontakten til, dig selv, andre og naturen hvilket kan være svært at rumme.

 • En traumatisk oplevelse vil for altid være en del af dig, men du kan lære at ”leve” med den på en harmonisk måde, lægge den bag dig, se fremad og finde din egen kontrol igen

 

Behandling af traumer​

 

 • Bedre relation til dig selv og andre.

 • Din aerosol mindskes – dvs. følelserne ikke bliver så voldsomme.

 • Lettere at adskille dig selv fra følelsen.

 • Bedre selvværd og selv refleksion.

Udgangspunktet er altid, at få ro på nervesystemet, så du bedre kan fornemme, hvad der forårsager følelsen og din tilstand. At føle indre ro og tryghed er forudsætningen for udvikling. Mulighed for, at undersøge sider af dig selv, som begrænser dig, i et trygt fællesskab med mig. Det foregår stille og roligt, så du er parat til, at uddybe, hvilke indre forestillinger, sansninger og følelser, der opretholder og forstærker fornemmelsen.

 

Jeg arbejder både med aktiv lytning, kropslige øvelser og gulv øvelser. Vi leder altid efter ressourcer sammen.

bottom of page