top of page
IMG_3074.JPG

NLP står for:

NEURO 
Fordi det handler om sammenhængen mellem vores nervebaner, de input vi får via de 5 sanser/nervesystemet, hvordan vi lagrer dette input i hjernen.

LINGVISTISK

Fordi det handler om den snævre sammenhæng, mellem sanseapparatet og sproget, hvordan vi med ord kan påvirke egen og andres tanker.

PROGRAMMING

Fordi vi via indre billeder og lyde, indre dialog, samt fornemmelser for at ”programmere” os selv til at være enten ressourcefyldte eller drænende for energi, glade eller deprimerede. Vi kan gennem enkle teknikker ”omprogrammere” os selv eller andre til en gennemgribende og livs drejende forandring.

Neuro Lingvistisk Programming

Hvad er NLP?

I 1970’erne besluttede Richard Bandler og John Grinder, at se hvordan flere succesfulde terapeuter arbejder og hvilke personlige strategier de anvender for at opnå gode resultater i deres faglige tilgang til klienter og om der var nogle bestemte sprogmønstre, der gik igen, som de muligvis kunne opbygge en lærende model fra og derved kunne læres videre til andre.

 

NLP blev således skabt gennem ”modelling” af indgående fagpersoner som var eksperter på hvert deres felt. Det var både Virginia Satir - Familieterapi, Milton Erickson - Hypnoterapi og Fritz Peris - Gestaltterapi indover.

Ud fra disse studier blev flere af de modeller og teknikker, der er grundlaget for NLP, skabt.

Meta-modellen fra Virginia Satir, unikke måde at stille bevidstgørende spørgsmål.

NLP opfattelsespositioner fra Fritz Peris.

Milton modellen fra Milton Erickson, fandt man frem til en lang række sprogmønstre, der skabte trancetilstande.

Disse tre personer har haft stor indflydelse på Neuro Lingvistisk Programming via deres terapeutisk kunnen og virke indenfor faget.

Bandler og Grinder ville skabe en række praktiske arbejdsredskaber, der kunne skabe forandringer hos mennesker.

Grinders’ havde vægt på sproglige mønstre. Bandler undersøgte, hvad vores tanker består af samt hvordan vi kan påvirke opfattelsen af hvordan vi tænker, ved at ændre det vi kalder submodaliteter.

NLP er en række praktiske og empatiske værktøjer, der kan skabe livsdrejende forandringer for én selv og andre både privat, personligt og fagligt i arbejdslivet.

Du vil opnå afklaring samt finde anderledes aspekter og strategier i din måde at være på både omkring kommunikation, samarbejdsrelationer og i udvikling.

Du vil simpelthen tænke anderledes fordi du bliver bevidst gjort i hvilken ressourcer der bliver frigivet ved at omprogrammere din tænkemåde.

NLP er opbygget omkring konceptet, at vi alle ser Verden på hver vores måde, har egen model af virkeligheden, samt individuelle filtre, som består af en række overbevisninger om Verden og om, hvad der findes af muligheder for os selv og andre. 

IMG_0539.JPG

Sanserne

Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via vores sanser og sprog, til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de bedste resultater i både den nonverbale og verbale kommunikation. 

Visuelt – det, vi ser

Auditivt – det, vi hører

Kinæstetisk – det, vi føler

Olifaktorisk - det, vi lugter

Gustatorisk – det, vi smager

Hvem kan bruge NLP?

Alle mennesker, men specifikt dem, som arbejder med socialrådgivning, kommunikation, patient/personale pleje, psykoterapi, formidling og ledelse.

Hele verden bruger NLP sproget i forbindelse med konsulent og coaching i erhvervslivet.

Der arbejdes med Modellen af Verden samt NLP-forudsætninger.

NLP - Forudsætninger

  • Vi oplever ikke verden, som den er – vi oplever en Model af Verden

  • Respekt for andre menneskers Model af Verden

  • Det er mig, som styrer mit sind og dermed mine resultanter

  • Der eksisterer ikke fiaskoer, kun feedback

  • Betydning af din kommunikation viser sig i den respons, du får

  • Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd

  • Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge, for at nå deres mål

  • Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible

  • Modstand er tegn på utilstrækkelig rapport

  • Enhver situation indeholder flere valgmuligheder. Hvis noget ikke virker – så gør noget andet

IMG_0464.JPG
bottom of page