top of page

Praktisk & Pris

Praktisk

Jeg lægger meget vægt på at vores kontakt og kemi er gensidigt. Du skal føle dig godt tilpas med det menneske jeg er og mine metoder – måden at guide dig på, ellers vil terapien ikke gavne dig.

 

Første kontakt:

Ofte, vil det være sådan at vi har talt i telefon og aftalt en tid til en samtale. Derfra vil jeg altid sende praktisk information og nogle uddybende spørgsmål, så din proces starter allerede inden vi ses. 

Derved får jeg mulighed for at skabe mig et lille indblik i, hvad det er du har af udfordringer og problematikker, og ønsker hjælp til.

Du vil opleve, at jeg fokuserer meget på hvordan jeg kan guide, støtte og empatisk udfordre dig, så der allerede ved første kontakt, skabes en udvikling i den retning der er gavnlig for dig, set ud fra mit professionelle ståsted.

 

En session er som udgangspunkt på 1 time for individuelle samtaler, medmindre andet er aftalt. Første gang sætter jeg 1 1/2 time af, så vi har god tid.

Har du brug for længere tid, så aftaler vi bare det. 

Terapien foregår i mit samtale rum, hvor du er i fokus i rolige, fortrolige og trygge rammer.

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt mig venligst på mail lihncoaching@gmail.com eller telefon 40348571 

Tilskud

Mange har via deres sundhedsforsikring eller arbejdsplads mulighed for at få dækket eller ydet tilskud til psykoterapeutsamtaler. Kontakt din sundhedsforsikring og forhør dig om mulighederne. Sygforsikringen Danmark giver desværre ikke tilskud. 

Afbudsregler

Afbud eller ændringer bedes meddelt hurtigst muligt dog senest dagen før kl. 12.00.

Ved udeblivelse eller for sent afbud forbeholdes retten til at opkræve et beløb svarende til honoraret. Der kan meldes afbud på sms eller mail.

Prisoversigt

 • GRATIS PARKERING

 • Klippekort (10 stk. sessions a 60 min) inkl. refleksionsdagbog – Pris 7.500 kr.

 • Individuel samtale (60 min) – Pris 800 kr.

 • Parterapi (90 min) – Pris 1.400 kr.

 • Speed coaching (30 min) – Pris 375 kr.

 • Studerende/pensionister halv pris

 • Foredrag 2 timers forløb – Pris 500 kr.

 • Workshop – priser er forskellige, alt efter hvad der arbejdes med

 • Refleksionsdagbog – Pris 35,- kr.

 • Stress hånd mini bold – Pris 25 kr.

 • Erhvervs aftaler tilbydes 

Jyske Bank: Reg. Nr. 5016 Kontonr: 0001388363 

Mobilpay: 40348571 - SKRIV SESSION

Tavshedspligt & Etik

Som uddannet NLP Master Coach og NLP Psykoterapeut  har jeg tavshedspligt og alle oplysninger jeg modtager, behandles fortroligt samt overholdes af GRPD regler.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. 

Alle personlige oplysninger er på en intern boks eller IPAD som er placeret i kontrollerede aflåste faciliteter.

Der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes elektronisk. Derfor vil alt med personfølsomme informationer være låst inde. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Jeg forbeholder mig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver jeg dig besked i form af en synlig meddelelse på min website.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

 

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. 

Henvisning

Jeg har ikke overenskomst med sygeforsikringen og du kan derfor desværre ikke bruge en henvisning fra egen læge hos mig.

bottom of page